PowerbankOplader.nl wordt zo goed en accuraat mogelijk ontwikeld. Zowel particulieren als bedrijven kunnen PowerbankOplader op geen enkele wijzen aansprakelijk stellen voor eventuele schade die de bezoeker, koper ondervind met aanleiding van de verstrokken informatie en/of producten.
Ons team werkt natuurlijk hard aan de inkoop van goede kwalitatieve producten en het voorzien van de juiste informatie op het world wide web. Echter zijn ook wij afhankelijk van derden als leveranciers, transportdiensten, fabriekage e.a.

Met het initiatief “PowerbankOplader.nl” willen wij een duidelijk beeld verschaffen naar iedere bezoeker wat daadwerkelijk goede kwaliteit powerbanks zijn. Er zijn natuurlijk enorm veel replica’s of gewoonweg “weggooi powerbanks” in omloop. Wij achten het belangrijk dat de consument dit verschil ziet, herkent en natuurlijk wordt geadviseerd om het juiste product aan te schaffen voor specifieke situaties.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben met betrekken tot de door ons verstrekte informatie en/of producten? Neem dan contact met ons op via het Contact formulier op de website.